top of page

Hvorfor bedrifter bør vurdere "Self-service" i stedet for tradisjonell B2B-programvare


Som en organisasjon som har brukt både tradisjonelle B2B-programvareløsninger og "self-service" løsninger, har jeg lagt merke til noen betydelige forskjeller mellom de to. En av de mest merkbare er betalingsstrukturen. Tradisjonelle programvareløsninger krever vanligvis at vi betaler for programvarelisensen og implementeringsprosjektet på forhånd. Dette kan være dyrt, og det kan være vanskelig å forutsi totalkostnaden for prosjektet. Men med en selvbetjent "pay-as-you-go" tjeneste har vi full kontroll over kostnadene, og hvis de ikke er fornøyd med tjenesten, kan de ganske enkelt si opp avtalen. En annen stor forskjell er graden av IT-involvering som kreves. Tradisjonelle programvareløsninger krever ofte at vi ansetter eller leier inn IT-personell for å håndtere prosjekter, administrere implementeringer og tilpasse programvaremiljøet for å møte deres behov. Dette kan være kostbart og tidkrevende, og det kreves ofte mye frem og tilbake kommunikasjon med programvareleverandøren. Men med en "self-sericvce" løsning kan «ikke-IT»-personell enkelt sette opp og vedlikeholde alt selv ved hjelp av et et brukervennlig programvare. Oppgraderinger og oppdateringer er et annet område hvor det kan være betydelige forskjeller mellom tradisjonelle B2B-programvareløsninger og "self-service" løsninger. Med tradisjonelle programvareløsninger må bedrifter ofte betale for store oppgraderingsprosjekter for å få tilgang til nye funksjoner og funksjonalitet. Men med en selvbetjeningsløsning leveres oppdateringer automatisk og kontinuerlig, slik at bedrifter alltid jobber med den nyeste versjonen av programvaren. Til slutt er tilpasning og endringer områder hvor tradisjonelle programvareløsninger ikke alltid er optimalt. Små konfigurasjoner og endringer kan ta lang tid å implementere, og bedrifter må ofte betale mye for dem. Men med en "self-service" løsning kan bedrifter gjøre disse endringene selv uten å måtte involvere eksternt IT-personell. Dette betyr at endringer kan gjøres mye raskere, og til en lavere kostnad. Avslutningsvis er det betydelige forskjeller mellom tradisjonelle B2B-programvareløsninger og "self-service" løsninger. Selvbetjente "pay-as-you-go"-tjenester gir bedrifter full kontroll over kostnadene og muligheten til å kansellere avtaler hvis de ikke er fornøyde. De tilbyr også et enklere og mer brukervennlig grensesnitt som ikke krever omfattende IT-engasjement. Automatiske oppdateringer og enkel tilpasning er tilleggsfordeler som gjør selvbetjeningsløsninger til et attraktivt alternativ for bedrifter i alle størrelser.

9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page