top of page

Revisjon

Revisjon er en viktig del av enhver organisasjons rammeverk for styring, risiko og overholdelse (GRC). De utføres for å sikre at organisasjonen opererer i samsvar med dens retningslinjer, prosedyrer og lovkrav. Hos Dmaze anerkjenner vi viktigheten av revisjoner for å opprettholde samsvar og redusere risiko. Det er derfor vi har integrert revisjonsstyring i vår kraftige GRC-programvareplattform.


Med Dmaze kan du enkelt opprette og administrere revisjoner, tilpasse maler for å passe dine spesifikke behov, tildele revisjonsoppgaver til teammedlemmer og spore fremgang i sanntid. Vår AI-baserte identifikasjon av innhold sikrer at revisjonene dine alltid er oppdaterte og kompatible, slik at du kan fokusere på å håndtere risiko og oppnå bedre forretningsresultater.


Våre konfigurerbare maler gjør det enkelt å opprette og administrere revisjoner, noe som sparer deg for tid og ressurser. I tillegg jobber AI-algoritmene våre utrettelig for å gi deg foreslått informasjon for å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger og strømlinjeforme arbeidsflytene dine.


Enten du utfører interne revisjoner eller eksterne revisjoner, gjør Dmaze det enkelt å administrere revisjonsprogrammet ditt og sikre at organisasjonen din forblir kompatibel. Med Dmaze kan du være trygg på at GRC-operasjonene dine er i trygge hender. Oppdag kraften til Dmaze i dag og ta GRC-operasjonene dine til neste nivå!

Vi introduserer revisjonsledelse

Si farvel til kjedelige og feilutsatte revisjonsadministrasjonsprosesser med Dmaze. Vår banebrytende programvare er utviklet for å strømlinjeforme revisjoner og sikre overholdelse av regelverk samtidig som du sparer tid og ressurser.


Med Dmaze kan du enkelt lage omfattende revisjonsrapporter som gir en tydelig beskrivelse av tilsynets formål og omfang. Du kan også identifisere funn og koble dem til relevante regler og forskrifter, slik at du kan holde deg oppdatert på samsvarskravene.

Programvaren vår inkluderer også en kraftig AI-funksjonalitet som foreslår handlinger, og hjelper deg raskt og effektivt å redusere eventuelle problemer som oppstår. Og med innebygde konfigurerbare arbeidsflyter kan du være trygg på at alt gjøres som avtalt, med tydelig ansvarlighet for hvert trinn i prosessen.
 

Ikke la ineffektiv revisjonsstyring holde virksomheten din tilbake. Oppgrader til Dmaze i dag og opplev fordelene med en smartere og mer effektiv tilnærming til revisjoner.

Revisjonsledelse slik vi ser det

Revisjonsledelse er en avgjørende prosess for virksomheter av alle størrelser og bransjer. Det innebærer systematisk å gjennomgå og vurdere et selskaps operasjoner, prosedyrer og finansielle poster for å identifisere risikoområder, forbedre prosesser og sikre overholdelse av forskrifter og standarder.
 

Effektiv revisjonsstyring innebærer ikke bare å gjennomføre revisjoner, men også å lage og implementere revisjonsplaner, spore funn og tildele ansvar for korrigerende handlinger. Det krever samarbeid og kommunikasjon mellom revisorer, ledere og andre interessenter for å sikre at revisjonsprosessene er transparente, omfattende og konsistente.
 

I dagens komplekse og stadig skiftende forretningsmiljø, kan revisjonsadministrasjonsprogramvare som Dmaze være en game-changer, og hjelpe organisasjoner med å strømlinjeforme revisjonsprosessene sine, forbedre effektiviteten og minimere risiko. Ved å automatisere revisjonsarbeidsflyter, spore funn og gi sanntidsinnsikt og analyser, kan revisjonsadministrasjonsprogramvare hjelpe organisasjoner til proaktivt å administrere revisjonene sine og ligge i forkant av potensielle problemer.

 

Revisjonsstyringsstandarder

ISO 19011:2018 er den mest relevante ISO-standarden for revisjonsprosesser. Denne standarden gir retningslinjer for revisjonsstyringssystemer, inkludert prinsipper for revisjon, styring av et revisjonsprogram, gjennomføring av revisjoner og evaluering av revisorers kompetanse. Andre relevante ISO-standarder for revisjonsprosesser inkluderer: ISO 9001:2015 - Kvalitetsstyringssystemer - Krav: Denne standarden angir kravene til et kvalitetsstyringssystem og brukes ofte som grunnlag for revisjon. ISO/IEC 27001:2013 - Informasjonsteknologi - Sikkerhetsteknikker - Styringssystemer for informasjonssikkerhet - Krav: Denne standarden spesifiserer krav for å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et styringssystem for informasjonssikkerhet, som ofte revideres for å sikre samsvar. ISO 14001:2015 - Miljøstyringssystemer - Krav med veiledning for bruk: Denne standarden spesifiserer kravene til et miljøstyringssystem og brukes ofte som grunnlag for revisjon av miljøprestasjon. ISO 45001:2018 - Arbeidsmiljøstyringssystemer - Krav med veiledning for bruk: Denne standarden spesifiserer kravene til et styringssystem for arbeidsmiljø og sikkerhet og blir ofte revidert for å sikre samsvar med lov- og forskriftskrav. COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, er et globalt anerkjent rammeverk for risikostyring, internkontroll og svindelavskrekking. IIA - Institutt for internrevisorer gir faglige standarder og veiledning for praksisen med internrevisjon. Standardene er basert på prinsippene om integritet, objektivitet, konfidensialitet og kompetanse. PCAOB - Public Company Accounting Oversight Board, som ble opprettet av Sarbanes-Oxley Act av 2002, etablerer revisjons- og relaterte faglige praksisstandarder for registrerte offentlige regnskapsfirmaer som skal følges ved utarbeidelse og utstedelse av revisjonsrapporter. ISAE 3000 – Attestasjonsoppdrag annet enn revisjon eller gjennomgang av historisk finansiell informasjon, fastsetter kravene og veiledningen for attestasjonsoppdrag andre enn revisjoner eller gjennomganger av historisk finansiell informasjon. SSAE 18 - Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) nr. 18, gir veiledning om attestering av kontroller hos en serviceorganisasjon som er relevante for brukerenhetenes interne kontroll over finansiell rapportering. Det er viktig å merke seg at de spesifikke standardene som gjelder for en bestemt revisjonsprosess kan variere avhengig av type revisjon, bransjen eller sektoren som blir revidert og andre faktorer. Derfor er det alltid viktig å vurdere de spesifikke kravene og behovene til revisjonen som utføres.

Introduserer revisjonsplan

Vi er glade for å kunngjøre at denne funksjonen er på veikartet vårt for 2023! Teamet vårt jobber hardt for å bringe denne funksjonen til Dmaze, og vi kan ikke vente på at du skal prøve den ut. Følg med for oppdateringer om fremdriften.

Revisjon Planlegg slik vi ser det

En revisjonsplan er et omfattende dokument som skisserer de spesifikke prosedyrene og aktivitetene som en revisor skal utføre under et revisjonsoppdrag. Det er en nøkkelkomponent i revisjonsledelsen, siden det gir et veikart for å gjennomføre en effektiv og effektiv revisjon.
 

En revisjonsplan inkluderer vanligvis et sammendrag av revisjonsmålene, omfanget og tidslinjen, samt detaljer om revisjonsmetodikken, prøvetakingsteknikkene og revisjonsteamets roller og ansvar. Planen identifiserer også de viktigste risikoene og kontrollene innenfor det reviderte området, og skisserer revisjonsprosedyrene som vil bli brukt for å teste effektiviteten til disse kontrollene.
 

Tilsynsplanen er et viktig verktøy for å sikre at tilsynet gjennomføres på en konsistent og systematisk måte, og at alle relevante områder er dekket. Det bidrar også til å sikre at revisjonen utføres i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder og myndighetskrav.
 

Effektiv revisjonsplanlegging er avgjørende for suksessen til enhver revisjon, siden den gjør det mulig for revisor å identifisere potensielle problemer og risikoer på forhånd, og å utvikle hensiktsmessige strategier for å håndtere disse problemene. En godt utformet revisjonsplan kan også bidra til å sikre at revisjonen gjennomføres innenfor tildelt tidsramme og budsjett, og at revisjonsrapporten gir en klar og nøyaktig vurdering av det reviderte området.

Revisjonsplanstandarder

ISO (International Organization for Standardization) har utviklet flere standarder knyttet til revisjonsledelse, som kan være til hjelp for å utvikle en effektiv revisjonsplan. Noen av de mest relevante standardene er: ISO 19011:2018 – Retningslinjer for revisjonsstyringssystemer: Denne standarden gir veiledning om revisjonsstyringssystemer, inkludert prinsippene for revisjon, administrasjon av et revisjonsprogram, gjennomføring av revisjoner og rapportering av revisjonsresultater. ISO 31000:2018 - Risikostyring - Retningslinjer: Denne standarden gir prinsipper, rammeverk og en prosess for å håndtere risiko i en organisasjon. Den kan brukes til å identifisere og vurdere risikoer i revisjonsplanen og håndtere dem effektivt. ISO/IEC 27001:2013 - Informasjonsteknologi - Sikkerhetsteknikker - Styringssystemer for informasjonssikkerhet - Krav: Denne standarden gir et rammeverk for å administrere informasjonssikkerhet. Den kan brukes til å sikre at revisjonsplanen tar hensyn til informasjonssikkerhetsrisikoer og krav. ISO 22301:2019 - Samfunnssikkerhet - styringssystemer for forretningskontinuitet - Krav: Denne standarden gir et rammeverk for styring av forretningskontinuitet. Den kan brukes til å sikre at revisjonsplanen tar hensyn til risikoer og krav til forretningskontinuitet. ISO 9001:2015 - Kvalitetsstyringssystemer - Krav: Denne standarden gir krav til et kvalitetsstyringssystem. Den kan brukes til å sikre at revisjonsplanen tar hensyn til kvalitetsrisikoer og -krav. I tillegg til disse ISO-standardene er det andre standarder og rammeverk som kan være nyttige for å utvikle en effektiv revisjonsplan, for eksempel COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) Internal Control Framework, Generally Accepted Auditing Standards (GAAS), og International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) standarder.

Vi introduserer verifikasjon

Er du lei av å administrere revisjoner og verifikasjoner med utdaterte, tidkrevende prosesser? Se ikke lenger enn til Dmaze, den kraftige programvaren utviklet for å strømlinjeforme revisjonsadministrasjonsprosessen.Med Dmaze vil du oppleve uovertruffen effektivitet og nøyaktighet i å administrere verifikasjonene dine. Programvaren vår gir deg mulighet til å gi en omfattende beskrivelse av verifikasjonene dine, inkludert deres formål og omfang. Du kan enkelt identifisere varer og koble dem til relevante regler og forskrifter, og sikre fullstendig samsvar med industristandarder.Men det er ikke alt - Dmaze lar deg også legge til handlinger etter bekreftelse for hvert element, og tydelig identifisere hvem som er ansvarlig for hva som kommer fremover. Vår innebygde AI-funksjonalitet genererer foreslåtte elementer og handlinger, noe som forenkler bekreftelsesprosessen ytterligere.Og den beste delen? Dmaze har konfigurerbare arbeidsflyter som sikrer at alle oppgaver fullføres som avtalt, og sparer deg for tid og krefter. Si farvel til manuelle prosesser og hei til effektiv, nøyaktig verifiseringsadministrasjon med Dmaze.Prøv Dmaze i dag og revolusjoner verifiseringsadministrasjonsprosessen din!

 

Verifikasjoner slik vi ser det
Verifikasjoner spiller en avgjørende rolle for å sikre overholdelse av regler og forskrifter i ulike bransjer. Enten det er en finansiell revisjon, en kvalitetskontroll eller en sikkerhetsinspeksjon, hjelper verifikasjoner bedrifter med å sikre at de oppfyller de nødvendige standardene.

 

Gjennomføring av verifikasjoner kan være en tidkrevende og kompleks prosess, som krever oppmerksomhet på detaljer og en forståelse av det relevante regelverket. Manglende overholdelse av disse forskriftene kan resultere i store bøter, juridiske konsekvenser og skade på et selskaps omdømme.
 

Det er her programvareløsninger som Dmaze kommer inn. Ved å automatisere og effektivisere verifiseringsprosessen kan bedrifter sikre at de oppfyller de nødvendige standardene samtidig som de sparer tid og ressurser. Med riktig programvare kan bedrifter utføre verifikasjoner mer effektivt og gi dem trygghet og hjelpe dem med å unngå potensielle juridiske og økonomiske konsekvenser.

Verifikasjonsstandarder

Det finnes flere relevante ISO-standarder for verifikasjonsprosesser og revisjonsledelse. Noen av de viktigste inkluderer: ISO 9001:2015 - Kvalitetsstyringssystemer: Denne standarden spesifiserer kravene til et kvalitetsstyringssystem (QMS) og gir retningslinjer for revisjon av slike systemer. Det er mye brukt i ulike bransjer og er relevant for enhver organisasjon som ønsker å demonstrere sin evne til konsekvent å tilby produkter og tjenester som oppfyller kunde- og regulatoriske krav. ISO 19011:2018 - Retningslinjer for revisjonsstyringssystemer: Denne standarden gir retningslinjer for revisjon av ulike styringssystemer, inkludert kvalitet, miljø og helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Den dekker prinsippene for revisjon, styring av et revisjonsprogram, gjennomføring av revisjoner og evaluering av revisors kompetanse. ISO/IEC 17025:2017 – Generelle krav til kompetansen til test- og kalibreringslaboratorier: Denne standarden spesifiserer de generelle kravene til kompetanse, upartiskhet og konsekvent drift av test- og kalibreringslaboratorier. Det er relevant for enhver organisasjon som utfører test- eller kalibreringsaktiviteter og ønsker å demonstrere sin kompetanse og pålitelighet. ISO 27001:2013 - Informasjonsteknologi - Sikkerhetsteknikker - Styringssystemer for informasjonssikkerhet: Denne standarden spesifiserer kravene til et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) og gir retningslinjer for revisjon av slike systemer. Det er relevant for enhver organisasjon som ønsker å administrere og beskytte sine informasjonsressurser. ISO 31000:2018 - Risikostyring - Retningslinjer: Denne standarden gir retningslinjer for risikostyring, inkludert prinsipper, rammeverk og prosess. Det er relevant for enhver organisasjon som ønsker å håndtere risiko effektivt og systematisk. ISO 45001:2018 - Arbeidsmiljøstyringssystemer - Krav med veiledning for bruk: Denne standarden spesifiserer kravene til et styringssystem for arbeidsmiljø og sikkerhet (OHSMS) og gir retningslinjer for revisjon av slike systemer. Det er relevant for enhver organisasjon som ønsker å administrere og forbedre sin arbeidsmiljøytelse. Disse standardene gir et rammeverk for å verifisere og revidere ulike styringssystemer og prosesser, sikre samsvar med relevante forskrifter og standarder, og kontinuerlig forbedring av organisasjonens ytelse.

bottom of page