top of page

Målstyring

Hos Dmaze forstår vi at effektiv målstyring er avgjørende for å oppnå organisasjonsmål og forbedre de ansattes produktivitet. Det er derfor vi har utviklet en kraftig programvareplattform som gir deg mulighet til å administrere ytelsen din på en enkel måte.
Plattformen vår kombinerer banebrytende AI-teknologi med konfigurerbare maler for å levere uovertruffen ytelse på tvers av resultatstyring, revisjoner, strategistyring, forretningsprosesser, styring, risikostyring, kontrollaktiviteter og mer!
Med Dmaze kan du enkelt sette ytelsesmål og spore fremgang mot dem. Plattformen vår gir deg en omfattende oversikt over teammedlemmenes ytelse, slik at du kan identifisere områder for forbedring og gi tilbakemeldinger som er i tråd med organisasjonens mål.


AI-algoritmene våre jobber utrettelig bak kulissene for å gi deg relevant foreslått informasjon som vil hjelpe deg med å ta informerte beslutninger og strømlinjeforme arbeidsflytene dine. I tillegg gjør våre konfigurerbare maler det enkelt å lage og administrere ytelsesmål som er skreddersydd for dine spesifikke behov.


Enten du gjennomfører ytelsesevalueringer eller gir coaching og tilbakemelding til teammedlemmene dine, hjelper Dmaze deg med å optimalisere ytelsen og forbedre forretningsresultatene. Med Dmaze kan du være trygg på at resultatstyringen din er i trygge hender. Oppdag kraften til Dmaze i dag og ta ytelsesstyringen din til neste nivå!

Dmaze innhold

Vi introduserer OKR

Er du lei av kompliserte regneark og uendelige e-posttråder når det gjelder bedriftens OKR-prosess? Se ikke lenger enn til Dmaze - programvaren utviklet for å transformere måten du nærmer deg målsetting og utførelse på.Programvaren vår gir en klar og kortfattet beskrivelse av OKR-planen din, noe som gjør det enkelt å identifisere mål med start- og sluttdatoer, og spore statusen deres med kommentarer. I tillegg tar vi det et skritt videre ved å plassere hvert mål i en 3 x 3-matrise, slik at du kan prioritere basert på viktighet og haster.

 

Men det er ikke alt – med Dmaze kan du også opprette og spore initiativer, tildele ansvar til teammedlemmer og spore fremgang underveis. Og hvis du noen gang føler deg fast, kan vår innebygde AI-funksjon generere foreslåtte mål og initiativer for å hjelpe deg med å holde deg på rett spor.
 

Men det som virkelig skiller Dmaze er våre konfigurerbare arbeidsflyter. Ingen flere tapte tidsfrister eller feilkommunikasjon – arbeidsflytene våre sikrer at alt blir utført som avtalt, hver gang.
 

Så hvorfor vente? Si farvel til hodepinen til tradisjonelle OKR-prosesser og hei til uanstrengt suksess med Dmaze. Begynn å nå målene dine i dag.
 

OKR Behandle slik vi ser det
OKR står for mål og nøkkelresultater. Det er et populært målsettingsrammeverk som brukes av organisasjoner i alle størrelser og bransjer for å samkjøre teamene sine og drive ytelse. OKR-prosessen er en enkel, men kraftig tilnærming som hjelper bedrifter med å sette ambisiøse mål og måle fremgang mot å nå dem.

 

Den grunnleggende ideen bak OKR-prosessen er å definere et sett med spesifikke, målbare og tidsbestemte mål, og deretter identifisere nøkkelresultatene som vil indikere om disse målene er oppnådd. Nøkkelresultater er typisk kvantifiserbare beregninger som er direkte knyttet til målet, og de bidrar til å gi klarhet og fokus for teamet.
 

En av styrkene til OKR-prosessen er dens fleksibilitet. OKR-er kan settes på ulike nivåer i organisasjonen, fra bedriftsomfattende nivå til individuelle team og ansatte. Dette tillater team å sette mål som er på linje med den overordnede strategien til organisasjonen, samtidig som de gir autonomi og eierskap på teamnivå.
 

Totalt sett har OKR-prosessen blitt en populær og effektiv måte for organisasjoner å sette og nå sine mål. Ved å gi klarhet, fokus og ansvarlighet hjelper OKR-prosessen teamene med å holde seg samkjørte og motiverte, og til slutt oppnå bedre resultater.

OKR-standarder

Det er flere relevante standarder for en OKR-prosess (Objectives and Key Results), inkludert: ISO 9001:2015 – Dette er en standard for kvalitetsstyringssystemer som gir et rammeverk for å administrere og forbedre kvaliteten på en organisasjons produkter og tjenester. OKR-prosessen kan integreres i et kvalitetsstyringssystem for å bidra til å forbedre ytelsen og oppnå strategiske mål. ISO 27001:2013 – Dette er en standard for styringssystemer for informasjonssikkerhet som gir et rammeverk for å administrere og beskytte sensitiv informasjon. OKR-prosessen kan brukes til å identifisere og prioritere informasjonssikkerhetsmål og spore fremdriften mot å nå dem. ISO 56000:2020 - Dette er en standard for innovasjonsledelse som gir et rammeverk for å administrere innovasjonsaktiviteter og fremme en innovasjonskultur i en organisasjon. OKR-prosessen kan brukes til å samkjøre innovasjonsmål med overordnede forretningsmål og spore fremgang mot å nå dem. ISO 30401:2018 – Dette er en standard for kunnskapsledelse som gir et rammeverk for å administrere en organisasjons kunnskapsressurser. OKR-prosessen kan brukes til å identifisere kunnskapsstyringsmål og spore fremgang mot å nå dem. OKR-alliansen - Dette er en gruppe organisasjoner som har utviklet et sett med beste praksis for implementering av OKR-prosessen. OKR-alliansen gir veiledning om hvordan man setter mål, definerer nøkkelresultater og sporer fremgang mot å nå dem. Samlet sett vil de mest relevante standardene for en OKR-prosess avhenge av organisasjonens spesifikke mål og mål, samt bransje- og regulatoriske krav som gjelder organisasjonen.

Introduserer strategiplan

Hvis du leter etter et verktøy som kan hjelpe din bedrift å nå nye høyder, så trenger du ikke lete lenger enn til Dmaze.
 

Wmed Dmaze kan du få en klar og kortfattet oversikt over strategiplanen din. Du vil kunne sette og spore mål med start- og sluttdatoer, samt legge til kommentarer for å spore fremdriften. Å tildele initiativer og ansvar til teammedlemmer har aldri vært enklere.

En av de fremtredende funksjonene til Dmaze er den innebygde AI-funksjonen som genererer foreslåtte mål og initiativer. Dette betyr at du kan dra nytte av kraften til kunstig intelligens for å ta datadrevne beslutninger om strategiplanen din.
 

En annen fordel med Dmaze er de konfigurerbare arbeidsflytene som sikrer at alt utføres i henhold til planen. Du kan tilpasse disse arbeidsflytene for å møte de spesifikke behovene til organisasjonen din og sørge for at alle er på samme side.
 

Oppsummert er Dmaze den ultimate ytelsesstyringsløsningen for selskaper som ønsker å ta strategiplanleggingen til neste nivå. Med sine avanserte funksjoner og intuitive grensesnitt kan Dmaze hjelpe deg med å nå dine mål og oppnå nye suksesshøyder.
 

Strategiplanlegging slik vi ser det
En godt utformet strategiplan er en kritisk komponent i enhver effektiv resultatstyringsprosess. Den fungerer som grunnlaget for all beslutningstaking og veileder handlingene til enkeltpersoner og team mot å oppnå felles mål. En klar strategiplan bidrar til å samkjøre ressurser, prioritere aktiviteter og sikre at alle jobber mot de samme målene.

 

En vellykket resultatstyringsprosess innebærer regelmessig overvåking og vurdering av fremdriften mot disse målene, og justeringer som gjøres etter behov for å holde seg på rett spor. Denne løpende evalueringen bidrar til å sikre at strategiplanen forblir relevant og effektiv, og at organisasjonen er i stand til å tilpasse seg endrede omstendigheter og markedsforhold.
 

Kort sagt, en solid strategiplan er hjørnesteinen i effektiv resultatstyring. Det gir retning, klarhet og fokus, og bidrar til at alle jobber mot et felles mål. Når den utføres godt, kan en strategiplan være nøkkelen til å oppnåbærekraftig vekst og langsiktig suksess.

Standarder for strategiplan

Det er flere ISO-standarder og andre standarder som er relevante for en strategiplanprosess i målstyring. ? Her er noen av de viktigste: ISO 9001:2015 – Kvalitetsstyringssystemer – Krav: Denne standarden spesifiserer kravene til et kvalitetsstyringssystem (QMS) og kan brukes til å sikre at ytelsesstyringsprosessen er effektiv og effektiv. ISO 55000:2014 - Asset management - Oversikt, prinsipper og terminologi: Denne standarden gir et rammeverk for forvaltning av eiendeler og kan brukes til å sikre at ytelsesstyringsprosessen er på linje med organisasjonens mål. ISO 31000:2018 – Risikostyring – Retningslinjer: Denne standarden gir retningslinjer for hvordan man skal håndtere risiko og kan brukes til å sikre at risikoer identifiseres og håndteres som en del av resultatstyringsprosessen. PMBOK® Guide - Project Management Body of Knowledge: Denne veiledningen gir et standard rammeverk for prosjektledelse og kan brukes til å sikre at ytelsesstyringsprosessen er riktig planlagt og utført. Balansert målkort: Dette er et rammeverk for ytelsesstyring som kan brukes til å samordne strategiske mål med operasjonelle beregninger og kan bidra til å sikre at resultatstyringsprosessen er på linje med organisasjonens mål. OKR (Mål og nøkkelresultater): Dette er et rammeverk for å definere og spore mål og nøkkelresultater og kan brukes til å sikre at resultatstyringsprosessen er fokusert på å oppnå spesifikke resultater. GRI (Global Reporting Initiative): Dette er et bærekraftsrapporteringsrammeverk som kan brukes til å sikre at resultatstyringsprosessen inkluderer sosiale og miljømessige beregninger i tillegg til økonomiske beregninger. Avhengig av spesifikke behov og krav til organisasjonen, kan også andre standarder og rammeverk være aktuelle.

bottom of page