top of page

Strategiledelse

Hos Dmaze forstår vi at effektiv strategiledelse er avgjørende for å oppnå organisasjonsmål og drive forretningssuksess. Det er derfor vi har utviklet en moderne og komplett programvareplattform som gir deg mulighet til å administrere strategiene dine på en enkel måte.
 

Programvareplattformen vår kombinerer banebrytende AI-teknologi med konfigurerbare maler for å levere uovertruffen ytelsee på tvers av strategiledelse, revisjoner, forretningsprosesser, styring, risikostyring, kontrollaktiviteter og mer!
Med Dmaze kan du enkelt opprette, administrere og spore strategiene dine. Plattformen vår gir deg en omfattende oversikt over dine strategiske initiativer og lar deg samkjøre ressursene og prioriteringene dine for å drive suksessen til din organisasjon.

 

AI-algoritmene våre jobber utrettelig bak kulissene for å gi deg relevant foreslått informasjon som vil hjelpe deg med å ta informerte beslutninger og strømlinjeforme arbeidsflytene dine. I tillegg gjør våre konfigurerbare maler det enkelt å lage og administrere strategier som er skreddersydd for dine spesifikke behov.
 

Enten du utvikler nye strategier eller raffinerer eksisterende, hjelper Dmaze deg med å optimalisere ytelsen og oppnå bedre forretningsresultater. Med Dmaze kan du være trygg på at strategiledelsen din er i trygge hender. Oppdag kraften til Dmaze i dag og ta strategiledelsen din til neste nivå!

Introduserer Årsplan

Vi er glade for å kunngjøre at denne funksjonen er på veikartet vårt for 2023! Teamet vårt jobber hardt for å bringe denne funksjonen til Dmaze, og vi kan ikke vente på at du skal prøve den ut. Følg med for oppdateringer om fremdriften.

Årsplan slik vi ser det
En årsplan er et strategisk styringsverktøy som brukes av organisasjoner for å sette mål og mål for det kommende året. Det er et omfattende dokument som skisserer strategiene og taktikkene som en organisasjon planlegger å implementere for å nå sine mål.

 

Årsplanen inkluderer typisk en gjennomgang av organisasjonens tidligere års ytelse, analyse av dens styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT), identifisering av nøkkelprestasjonsindikatorer (KPIer) og utvikling av handlingsplaner for å nå spesifikke mål.
 

Årsplanen er en kritisk komponent i strategisk ledelse ettersom den hjelper organisasjoner å tilpasse sine aktiviteter til sine langsiktige mål og mål. Den fungerer også som grunnlag for å overvåke og evaluere fremdriften gjennom året.
 

Effektiv årlig planlegging innebærer samarbeid og innspill fra alle nivåer i organisasjonen for å sikre at mål og mål er realistiske og oppnåelige. Det er også viktig å jevnlig gjennomgå og oppdatere årsplanen for å sikre at den forblir relevant og tilpasset organisasjonens endrede behov og prioriteringer.
 

Oppsummert er en årsplan et avgjørende verktøy for organisasjoner for å sette strategiske mål, samkjøre aktiviteter, overvåke fremgang og sikre at de er på rett spor for å nå sine langsiktige mål.

Årsplanstandarder

ISO (International Organization for Standardization) har flere standarder knyttet til strategiledelse, men de mest relevante for en Årsplan (Strategy Management) prosesser er: ISO 9001:2015 - Kvalitetsstyringssystemer - Krav: Denne standarden gir et rammeverk for organisasjoner for å etablere et kvalitetsstyringssystem (QMS) som sikrer konsistens i møte med kundenes krav og kontinuerlig forbedring. En årlig plan (strategistyring)-prosess kan dra nytte av å bruke prinsippene og praksisene i ISO 9001:2015 for å etablere en kvalitetsfokusert tilnærming til strategisk planlegging og gjennomføring. ISO 31000:2018 - Risikostyring - Retningslinjer: Denne standarden gir retningslinjer for håndtering av risiko i organisasjoner, inkludert identifisering, analyse, evaluering, behandling og overvåking av risikoer. En årlig plan (strategistyring)-prosess kan dra nytte av å bruke risikostyringsprinsippene og -praksisene i ISO 31000:2018 for å identifisere og redusere risikoer knyttet til implementeringen av den strategiske planen. ISO 22301:2019 - Samfunnssikkerhet - styringssystemer for kontinuitet - Krav: Denne standarden gir et rammeverk for organisasjoner for å etablere et styringssystem for forretningskontinuitet (BCMS) som sikrer motstandskraften til kritiske forretningsfunksjoner i møte med forstyrrende hendelser. En årlig plan (strategistyring)-prosess kan dra nytte av å bruke prinsippene og praksisene i ISO 22301:2019 for å sikre at den strategiske planen tar hensyn til å være nødvendig for kontinuitet i møte med uventede hendelser. Andre relevante standarder for en årlig plan (strategistyring) prosess inkluderer: The Balanced Scorecard (BSC): BSC er ikke en ISO-standard, men det er et allment anerkjent strategisk styringsrammeverk som gir en omfattende tilnærming til å utvikle og implementere en strategisk plan. BSC-rammeverket inkluderer brannperspektiver: økonomi, kunde, interne prosesser og læring og vekst. En årlig plan (Strategy Management)-prosess kan dra nytte av å bruke BSC-rammeverket for å sikre at den strategiske planen er balansert og på linje med organisasjonens mål og mål. PMBOK Guide: The Project Management Body of Knowledge (PMBOK) er en guidebok for prosjektledelsespraksis. En Årsplan (Strategy Management)-prosess kan ha nytte av å bruke PMBOK-veiledningen til å utvikle og implementere den strategiske planen som et prosjekt, ved å bruke prosjektledelsespraksis for å sikre at planen leveres til rett tid, innenfor budsjett og til de ønskede kvalitetsstandardene .

Vi introduserer Bedriftsrisikovurdering (ERM) 

Er du lei av det endeløse bryet som følger med å håndtere bedriftsrisikoer? Se ikke lenger! Dmaze er her for å revolusjonere måten du håndterer risikovurderinger på.
 

Med Dmaze får du en omfattende og detaljert beskrivelse av vurderingen, inkludert alle forutsetninger og mål. Programvaren vår er utviklet for å identifisere risikoer raskt og effektivt, slik at du aldri går glipp av et potensielt problem.

 

Vi forstår viktigheten av å analysere risikoer og plassere dem i riktig matrise. Det er derfor Dmaze gir en grundig vurdering av hver risiko, med tanke på sannsynlighet og konsekvens, før de plasseres i en av våre tilpassbare matriser. Risikomatrisene våre dekker kritiske områder som mennesker, miljø, kostnader, tidsplan, produksjon og omdømme.
 

Vi mener at kunnskapsstyrke og håndterbarhet er like viktig som å identifisere risikoer. Det er derfor Dmaze vurderer begge faktorene i vår vurderingsprosess.
 

Men det er ikke alt! Dmaze gir også en risikobehandlingsplan, tildeler ansvar for hver oppgave og sørger for at alle er på samme side. Vår innebygde AI-funksjon foreslår risikoer og behandlinger, noe som gjør prosessen enda mer effektiv.
 

Dmaze er også utstyrt med konfigurerbare arbeidsflyter, som sikrer at teamet ditt holder seg i rute og i rute. Med Dmaze har du alt du trenger for å håndtere bedriftsrisiko effektivt.
 

Ikke la stresset med risikostyring ta over bedriften din. Velg Dmaze og få den tryggheten du fortjener.

Bedriftsrisikovurdering (ERM) slik vi ser det
Bedriftsrisikovurdering (ERM) er prosessen med å identifisere, vurdere, prioritere og administrere risikoer som potensielt kan påvirke oppnåelsen av en organisasjons strategiske mål. ERM gjør det mulig for organisasjoner å ta en proaktiv tilnærming til risikostyring, ved å vurdere risikoer på en helhetlig måte og integrere risikostyringsaktiviteter i deres overordnede forretningsstrategi.

 

Effektiv ERM innebærer å identifisere og analysere risikoer på tvers av alle områder av organisasjonen, inkludert økonomiske, operasjonelle, strategiske og omdømmerisiko. Dette inkluderer å vurdere interne og eksterne faktorer som kan påvirke organisasjonens mål, for eksempel regulatoriske endringer, økonomiske endringer, teknologiske fremskritt og naturkatastrofer.
 

Når risikoer er identifisert og vurdert, kan organisasjoner prioritere dem basert på deres sannsynlighet og potensielle påvirkning, og utvikle strategier for å håndtere eller redusere disse risikoene. Dette kan inkludere risikounngåelse, risikooverføring, risikoreduksjon eller risikoaksept.
 

Samlet sett gir ERM organisasjoner et rammeverk for å ta informerte beslutninger om risiko og bidrar til å sikre at risikoer håndteres på en konsistent og koordinert måte på tvers av organisasjonen. Ved å ta i bruk ERM-praksis kan organisasjoner forbedre sin evne til å forutse og reagere på risikoer, beskytte sine eiendeler og nå sine strategiske mål.

ERM Standards

ISO (International Organization for Standardization) har utviklet en rekke standarder knyttet til risikostyring, inkludert: ISO 31000:2018 – Risikostyring – Retningslinjer: Dette er en generell standard som gir prinsipper, rammeverk og prosesser for håndtering av risiko i organisasjoner. ISO/IEC 27001:2013 – Informasjonsteknologi – Sikkerhetsteknikker – Styringssystemer for informasjonssikkerhet – Krav: Denne standarden gir et rammeverk for risikostyring for informasjonssikkerhet, inkludert identifikasjon, vurdering og behandling. ISO 22301:2019 – Samfunnssikkerhet – styringssystemer for forretningskontinuitet – Krav: Denne standarden gir et rammeverk for styring av forretningskontinuitet, inkludert risikovurdering og styring. ISO/IEC 31010:2019 – Risikostyring – Risikovurderingsteknikker: Denne standarden gir veiledning om ulike risikovurderingsteknikker, inkludert kvalitative, semikvantitative og kvantitative metoder. ISO 22316:2017 - Organisasjonsresiliens - Prinsipper og attributter: Denne standarden gir prinsipper og attributter for organisasjonsresiliens, inkludert risikostyring. Andre relevante standarder for Enterprise Risk Assessment-prosessen inkluderer: COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)-rammeverk: Dette rammeverket gir veiledning om risikostyring og internkontroll for bedrifter. NIST (National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework: Dette rammeverket gir veiledning om håndtering av nettsikkerhetsrisikoer i organisasjoner. OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001/ISO 45001:2018 - Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og sikkerhet - Krav: Denne standarden gir et rammeverk for håndtering av helse- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen i organisasjoner. Disse standardene kan hjelpe organisasjoner med å etablere en systematisk og strukturert tilnærming til risikostyring, for å sikre at risikoer identifiseres, vurderes og administreres effektivt.

Vi introduserer handlingsplan for ESG Strategi Handlingsplan 

Vi er glade for å kunngjøre at denne funksjonen er på veikartet vårt for 2023! Teamet vårt jobber hardt for å bringe denne funksjonen til Dmaze, og vi kan ikke vente på at du skal prøve den ut. Følg med for oppdateringer om fremdriften.

ESG Strategi Handlingsplan slik vi ser det
ESG (Environmental, Social, and Governance) Strategy Action Plan-prosess er en strukturert tilnærming som organisasjoner kan ta for å vurdere og forbedre deres bærekraftytelse. Prosessen innebærer å identifisere og prioritere miljømessige, sosiale og styringsmessige spørsmål som er relevante for organisasjonen, sette mål og mål for forbedring, og utvikle og implementere en plan for å nå disse målene.

 

Det første trinnet i ESG Strategy Action Plan-prosessen er å vurdere organisasjonens nåværende bærekraftsytelse. Dette kan innebære å analysere data om energi- og ressursbruk, avfall og utslipp, sosial påvirkning og styringspraksis. Vurderingen bør identifisere områder hvor organisasjonen presterer godt og områder hvor det er rom for forbedring.
 

Basert på vurderingen kan organisasjonen deretter identifisere og prioritere sentrale ESG-spørsmål som er viktigst for dens interessenter, som investorer, kunder, ansatte og lokalsamfunn. Dette kan innebære å gjennomføre interessentengasjementaktiviteter, for eksempel undersøkelser, fokusgrupper eller intervjuer.
 

Når nøkkelproblemene er identifisert, kan organisasjonen sette mål og mål for forbedring. Disse bør være spesifikke, målbare og tidsbestemte, og bør gjenspeile organisasjonens overordnede bærekraftsvisjon og -strategi.
 

Endelig kan organisasjonen utvikle og implementere en plan for å nå sine ESG-mål. Dette kan innebære en rekke aktiviteter, som å investere i ny teknologi eller infrastruktur, implementere nye retningslinjer eller prosedyrer, eller engasjere seg med interessenter for å bygge partnerskap og samarbeid.
 

Samlet sett er ESG Strategy Action Plan-prosessen et viktig verktøy for organisasjoner for å forbedre sin bærekraftsytelse, demonstrere sin forpliktelse til bærekraft overfor interessenter og skape langsiktig verdi for organisasjonen og samfunnet.

ESG Strategi Handlingsplan Standarder

Det finnes flere relevante ISO-standarder og andre standarder for en ESG-strategi (Environmental, Social, and Governance) handlingsplanprosesser. Noen av de viktigste er: ISO 14001: Miljøstyringssystemer -- Krav med veiledning for bruk: Denne standarden gir et rammeverk for organisasjoner til å utvikle og implementere et miljøstyringssystem (EMS) for å administrere deres miljøansvar. Den dekker spørsmål som ressursbruk, utslipp og avfallshåndtering. ISO 26000: Veiledning om sosialt ansvar: Denne standarden gir veiledning om hvordan organisasjoner kan operere på en sosialt ansvarlig måte. Den dekker spørsmål som menneskerettigheter, arbeidspraksis, samfunnsengasjement og forbrukerbeskyttelse. ISO 45001: Arbeidshelse- og sikkerhetsstyringssystemer -- Krav med veiledning for bruk: Denne standarden gir et rammeverk for organisasjoner til å utvikle og implementere et styringssystem for arbeidsmiljø og sikkerhet (OHSMS) for å administrere deres helse- og sikkerhetsansvar. Den dekker spørsmål som fareidentifikasjon, risikovurdering og hendelsesrapportering. Global Reporting Initiative (GRI)-standarder: Disse standardene gir et rammeverk for organisasjoner for å rapportere om deres bærekraftsytelser. De dekker spørsmål som styring, miljøprestasjoner, arbeidspraksis og menneskerettigheter. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) anbefalinger: Disse anbefalingene gir veiledning til organisasjoner om hvordan de kan avsløre deres klimarelaterte økonomiske risikoer og muligheter. Sustainability Accounting Standards Board (SASB) standarder: Disse standardene gir et rammeverk for organisasjoner for å avsløre økonomisk vesentlig bærekraftsinformasjon til investorer. FNs Global Compact-prinsipper: Disse prinsippene gir et rammeverk for organisasjoner for å tilpasse sine operasjoner og strategier med ti universelt aksepterte prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. Ved å ta i bruk og implementere disse standardene kan organisasjoner vise sin forpliktelse til bærekraft, sosialt ansvar og etisk forretningspraksis.

Vi introduserer SWOT 

Vi er glade for å kunngjøre at denne funksjonen er på veikartet vårt for 2023! Teamet vårt jobber hardt for å bringe denne funksjonen til Dmaze, og vi kan ikke vente på at du skal prøve den ut. Følg med for oppdateringer om fremdriften.

SWOT slik vi ser det
SWOT-analyse er et strategisk planleggingsverktøy som står for styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det brukes ofte av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å evaluere deres nåværende situasjon, identifisere potensielle forbedringsområder og utvikle strategier for å nå sine mål.

 

SWOT-analysen innebærer å undersøke både interne og eksterne faktorer som kan påvirke suksessen til et prosjekt eller initiativ. Styrker og svakheter refererer til de interne faktorene, som organisasjonens ressurser, evner og begrensninger, mens muligheter og trusler er eksterne faktorer, som markedstrender, konkurranse og økonomiske faktorer.
 

SWOT-analyse er et allsidig verktøy som kan brukes i en rekke situasjoner, inkludert produktutvikling, markedsføringskampanjer, prosjektledelse og til og med personlig utvikling. Det kan bidra til å gi en omfattende oversikt over situasjonen, identifisere potensielle veisperringer og lette beslutningstaking ved å gi en klar forståelse av de tilgjengelige alternativene og deres potensielle utfall.
 

Samlet sett er SWOT-analyse et nyttig verktøy for alle som ønsker å evaluere situasjonen sin, utvikle strategier og ta informerte beslutninger.

SWOT-standarder

SWOT-analysen er et strategisk planleggingsverktøy som brukes til å evaluere en organisasjons styrker, svakheter, muligheter og trusler. Selv om det ikke er noen spesifikk ISO-standard for SWOT-analyse, er det flere standarder som kan være relevante for SWOT-prosessen, inkludert: ISO 9001:2015 - Kvalitetsstyringssystemer - Krav: Denne standarden angir kravene til et kvalitetsstyringssystem og inkluderer krav til planleggingsprosessen. Den kan brukes som et rammeverk for å utvikle en SWOT-analyse. ISO 31000:2018 - Risikostyring - Retningslinjer: Denne standarden gir retningslinjer for risikostyring og inkluderer et avsnitt om risikoidentifikasjon, som er en viktig del av SWOT-prosessen. ISO/IEC 27001:2013 - Informasjonsteknologi - Sikkerhetsteknikker - Styringssystemer for informasjonssikkerhet - Krav: Denne standarden angir kravene til et styringssystem for informasjonssikkerhet og inkluderer krav til risikovurdering og -behandling, som er relevante for SWOT-prosessen. ISO 22301:2019 - Samfunnssikkerhet - styringssystemer for forretningskontinuitet - Krav: Denne standarden angir kravene til et styringssystem for forretningskontinuitet og inkluderer krav til risikovurdering og forretningskontinuitetsanalyse, som er relevante for SWOT-prosessen. ANSI/SPARC DBMS-rammeverk: Dette rammeverket gir en strukturert tilnærming til å designe og utvikle databasestyringssystemer. Den inkluderer et avsnitt om kravanalyse, som ligner på SWOT-prosessen og kan brukes som referanse. Oppsummert, mens det ikke finnes noen spesifikk ISO-standard for SWOT-analyse, er det flere relevante standarder som kan brukes som et rammeverk for å utvikle en SWOT-analyse eller for å sikre at SWOT-prosessen gjennomføres på en strukturert og effektiv måte.

Vi introduserer TCFD risikovurdering  

Dmaze er den perfekte løsningen for selskaper som sliter med å utføre en omfattende TCFD-risikovurdering. Programvaren vår forenkler risikovurderingsprosessen, slik at du kan ta informerte beslutninger og ligge i forkant av potensielle risikoer.

 

Med Dmaze kan du enkelt beskrive vurderingen som skal utføres, identifisere og beskrive risikoer og eksisterende tiltak, og analysere risikoer ved å plassere dem i en av risikomatrisene basert på sannsynlighet og konsekvens. Programvaren vår lar deg også tilordne sannsynlighet og konsekvens for hver risiko i forskjellige tidsrammer (0-2 år, 2-5 år, 5+ år) og økonomiske påvirkningskategorier (inntekter, kostnader, aktivaverdi, kapital og finansiering).
 

Det som skiller Dmaze er AI-funksjonen, som gir forslag til risikobehandlinger basert på informasjon lagt til av brukeren. Du kan være trygg på at de foreslåtte risikoene og behandlingene er skreddersydd til din bedrifts spesifikke behov.
 

Dmaze kategoriserer også hver risiko i TCFD-kategorier (marked, politisk/juridisk, omdømme, teknologi, akutt, kronisk), hjelper til med å identifisere hvem som er ansvarlig for hva fremover, og tilbyr innebygde konfigurerbare arbeidsflyter for å sikre at alt gjøres som avtalt.
 

Chooke Dmaze og trygt identifisere og håndtere potensielle risikoer før de blir et problem. Ikke overlat bedriftens risikovurdering til tilfeldighetene.

TCFD risikovurdering slik vi ser det
TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ble etablert i 2015 av Financial Stability Board (FSB) for å utvikle frivillige, konsistente klimarelaterte finansiell risikoavsløringer for selskaper. Målet er å hjelpe selskaper med å gi investorer, långivere og andre interessenter informasjon for å vurdere og prise klimarelaterte risikoer og muligheter.

 

TCFD-risikovurderingen er en sentral del av disse avsløringene, og den innebærer å identifisere og analysere klimarelaterte risikoer og muligheter som kan påvirke selskapets økonomiske resultater på kort, mellomlang og lang sikt. Denne vurderingen inkluderer både fysiske risikoer, som ekstreme værhendelser, og overgangsrisikoer, som endringer i politikk, teknologi eller markedstrender som kan følge av overgangen til en lavkarbonøkonomi.
 

TCFD-risikovurderingen innebærer også å utvikle en risikostyringsstrategi for å redusere disse risikoene og utnytte mulighetene. Dette kan inkludere å sette mål, utvikle retningslinjer og prosedyrer og tildele ressurser for å sikre at selskapet er forberedt på utfordringene og mulighetene som ligger foran oss.
 

Ved å gjennomføre en TCFD-risikovurdering kan selskaper få en bedre forståelse av den potensielle økonomiske konsekvensen av klimarelaterte risikoer og muligheter og utvikle en proaktiv tilnærming til å håndtere dem. Dette kan bidra til å forbedre deres motstandskraft, redusere deres eksponering for risiko og forbedre deres omdømme blant interessenter.

TCFD-standarder for risikovurdering

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) anbefaler at selskaper gjennomfører en klimarelatert risikovurdering som en del av deres risikostyringsprosess. Det finnes flere relevante ISO-standarder og andre standarder som kan brukes som referanse for utvikling av en TCFD-risikovurderingsprosess. Her er noen av de mest relevante: ISO 31000:2018 – Risikostyring – Retningslinjer: Denne standarden gir prinsipper, rammeverk og en prosess for å håndtere risiko. Den kan brukes som grunnlag for å utvikle en klimarelatert risikovurderingsprosess. ISO 14090:2020 – Tilpasning til klimaendringer – Prinsipper, krav og retningslinjer: Denne standarden gir veiledning om hvordan man kan utvikle og implementere klimatilpasningsstrategier. Den kan brukes til å vurdere klimarisiko og utvikle tilpasningstiltak. ISO 14091:2021 – Tilpasning til klimaendringer – Retningslinjer for sårbarhet, påvirkninger og risikovurdering: Denne standarden gir retningslinjer for hvordan man gjennomfører en klimarisikovurdering, inkludert å identifisere og vurdere sårbarheter, påvirkninger og risikoer knyttet til klimaendringer. PAS 7341:2020 – Framework for Embedding the Principles of Social Value in Organisational Decision Making: Denne standarden gir veiledning om hvordan du kan bygge inn sosial verdi i organisatoriske beslutningsprosesser, inkludert risikostyring. Den kan brukes til å innlemme sosiale og miljømessige hensyn i TCFD-risikovurderingsprosessen. Task Force on Climate-relaterte Financial Disclosures (TCFD) anbefalinger: Selv om det ikke er en standard, gir TCFD-anbefalingene veiledning om hvordan man avslører klimarelaterte risikoer og muligheter i finansiell rapportering. Bedrifter kan bruke TCFD-anbefalingene som referanse for å utvikle en TCFD-risikovurderingsprosess. Disse standardene og anbefalingene kan hjelpe bedrifter med å utvikle en systematisk og omfattende tilnærming til klimarelatert risikostyring og rapportering, som kan forbedre åpenhet, ansvarlighet og motstandskraft i møte med klimaendringer.

bottom of page