top of page
RavynHeader.png

Verktøy for ROS-analyse, øvelsesplanlegging og rådgivningstjenester

.

Opsjoner i DSB-avtalen

Risiko og sårbarhetsanalyse

Øvelsesplanlegging og beredskapsplanlegging

Håndtere kriser/hendelser

Evaluere, granske og følge opp hendelser

Som en del av DSB-avtalen får alle virksomheter som er omfattet av avtalen mulighet til å gjøre avrop på:

  • Verktøy for ROS-analyse og øvelsesplanlegging på Dmaze-plattformen.

  • Hjelp til gjennomføring av ROS-analyser, planlegging og gjennomføring av øvelser og andre prosesser knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap fra eksperter på beredskap og samfunnssikkerhet i Proactima

Verktøyene i Dmaze spiller sammen med Rayvn både når det gjelder brukeradministrasjon og prosesser som danner grunnlag for scenarier og sjekklister i Rayvn og evaluering og tiltak etter øvelser og hendelser.

Vi inviterer til webinar med demonstrasjon av verktøyene og fordelene de gir >>

Laptop showing Dmaze dashboard with graphs and number of measures highlighted

Verktøy for ROS-analyse og øvelsesplanlegging

Verktøyene for ROS-analyse og øvelsesplanlegging i Dmaze er utviklet sammen med eksperter på beredskap og samfunnssikkerhet. Fokus for løsningen er å lede virksomheter gjennom prosessene på en brukervennlig og effektiv måte.

Verktøyene er basert på veilederen fra DSB og forskrifter, men er også tilpasset andre standarder for virksomheter som trenger det.

 

Felles brukeradminstrasjon med Rayvn
Enkel lisensstruktur - betal per bruker
Enkelt å komme i gang
Snakker med Rayvn
Brukervennlig
Utviklet med fageksperter
Enkel integrasjon

Andre verktøy i Dmaze inkludert i prisen

Uten ekstra kostnad per bruker kan virksomheten ta i bruk en rekke andre nyttige verktøy i Dmaze

Avvik og forbedringer

Aksjonsoppfølging og møtereferater

Hendelsesrapportering

Gransking

Sikringsrisikoanalyse

Kontinuitetsanalyser (BIA)

Strategi og handlingsplaner

Prosjektrisiko

Slik kommer du i gang

En gratis versjon av Dmaze blir gjort tilgjengelig i Rayvn for alle virksomheter omfattet av DSB-avtalen.

 

Vi inviterer også til webinar for å gi virksomhetene et bedre bilde av hva Dmaze kan løse og demonstrasjon av verktøyene i praksis. 

Opptak av webinar fra 30. august

For Sivilforsvaret, Kommunene, Statsforvalterne, Statsforvalterens Fellestjenester, Sysselmesteren på Svalbard. Varighet: 35 min.

Opptak av webinar fra 23.august klokken 12:00

For øvrige virksomheter som omfattes av DSB-avtalen på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Varighet: 35 min.

Rådgivning

Proactima tilbyr markedsledende kompetanse innen risikostyring, risiko og sårbarhetsanalyser (ROS), beredskap og krisehåndtering. 

Tjenester ekspertene i Proactima kan levere innen opplæring, rådgivning og konsulentbistand:

Risikoanalyser (helhetlig ROS)

Risikoanalysene leveres iht. nasjonale og internasjonale standarder og offentlige veiledere   

Beredskapsanalyser

Beredskapsanalysene leveres iht. kommende nasjonale standard og offentlige veiledere 

Kontinuitetsanalyser

Kontinuitetsanalyser leveres iht. nasjonale og internasjonale standarder og offentlige veiledere

Krise- og beredskapsledelse

Opplæring og trening leveres iht. anerkjent beste praksis og faglitteratur

Øvelsesgjennomføring

Øvelsesplanlegging, gjennomføring og evaluering levers iht. beste praksis og offentlige veiledere

Evaluering og granskning

Evaluering og granskning leveres iht. beste praksis, nasjonale standarder og offentlige veiledere 

 

Tjenestene leveres i avtalen til særlig gunstige betingelser, ta kontakt under for tilpassing og tilbud! 

bottom of page