top of page
RavynHeader.png

Verktøy for ROS-analyse, øvelsesplanlegging og rådgivningstjenester

.

Opsjoner i DSB-avtalen

Risiko og sårbarhetsanalyse

Øvelsesplanlegging og beredskapsplanlegging

Håndtere kriser/hendelser

Evaluere, granske og følge opp hendelser

Som en del av DSB-avtalen får alle virksomheter som er omfattet av avtalen mulighet til å gjøre avrop på:

  • Verktøy for ROS-analyse og øvelsesplanlegging på Dmaze-plattformen.

  • Hjelp til gjennomføring av ROS-analyser, planlegging og gjennomføring av øvelser og andre prosesser knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap fra eksperter på beredskap og samfunnssikkerhet i Proactima

Verktøyene i Dmaze spiller sammen med Rayvn når det gjelder brukeradministrasjon og senere med funksjonalitet som lar deg overføre informasjon mellom verktøyene.

Slik kommer du i gang med Dmaze

En gratis 30 dagers prøveperiode på full versjon av Dmaze er tilgjengelig i Rayvn for alle virksomheter omfattet av DSB-avtalen.

 

Slik kommer du i gang:

For DSB, kommuner, statsforvaltere og Sivilforsvaret:

1

Administrator i Rayvn gjør følgende
Velg «prosjektinnstillinger» under tannhjulene i menyen i toppen i Rayvn
Velg «integrasjoner»
Velg «Aktiver» på Dmaze. Organisasjonen din opprettes da i Dmaze, det opprettes samtidig en kobling mellom Rayvn og Dmaze og du blir opprettet som administrator.

2

For vanlige brukere i Rayvn
Etter at organisasjonen er opprettet vil det dukke opp et menyvalg «Dmaze» under tannhjulene i toppmenyen i Rayvn. Linken er synlig for alle brukere i din organisasjon. Første gang brukere trykker på linken vil det opprettes bruker for dem i Dmaze og de får tilgang til systemet. Det er viktig at de går inn via Rayvn første gang slik at koblingen mellom Rayvn og Dmaze opprettes for dem. 
Senere kan de logge inn på app.dmaze.com hvis de ønsker.

3

Er det brukere av Dmaze i organisasjonen som ikke er brukere i Rayvn kan de inviteres av
administrator inne i Dmaze. Se mer om det i webinarer og e-læring under.

Prøveperioden varer i 30 dager. Etter det kan organisasjonen din velge å fortsette med Dmaze
gjennom avrop og beholde alle data som er lagt inn, eller avslutte uten forpliktelser.

For andre virksomheter tilknyttet DSB-avtalen:

Har dere tatt i bruk Rayvn, se bruksanvisning over.

Har dere ikke tatt i bruk Rayvn enda, ta kontakt
for tilgang til Dmaze

For virksomheter ikke knyttet til DSB-avtalen:

Ta kontakt med oss.

Slik gjør du avrop på Dmaze

For kommuner og statsforvaltere

For andre virksomheter tilknyttet DSB-avtalen

For virksomheter ikke knyttet til DBS-avtalen kan du kontakte oss her

Se Webinarer

Webinarene er spilt inn på forhånd og du får tilgang med en gang.

E-læring

Gjennom e-læringen er det enkelt å slå opp på emnet du lurer på, eller du kan ta hele som kurs. E-læring finnes også tilgjengelig inne i Dmaze.

Vi inviterer også til...

To gratis webinarer om hvordan du gjennom bruk av verktøy for HROS og øvelsesplanlegging og gode prosesser kan gjennomføre effektiv HROS og styrke den kommunale beredskapsevnen. Alle kommuner og statsforvaltere omfattet av DSB-avtalen var invitert. Del gjerne linkene med kollegaer du tror kan ha nytte av webinarene.

Webinar1.png

Webinar 1: HROS – Hvorfor og hvordan?

Webinaret gir deg konkrete og anvendbare råd og erfaringer om hvordan dere kan gjennomføre eller revidere helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse på en effektiv måte som tilfredsstiller kravene i lov og forskrift.

Webinar 2: Styrk den kommunale beredskapsevnen

Webinaret gir deg konkrete og anvendbare råd og erfaringer om hvordan dere kan gjennomføre eller revidere helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse på en effektiv måte som tilfredsstiller kravene i lov og forskrift.

Laptop showing Dmaze dashboard with graphs and number of measures highlighted

Verktøy for ROS-analyse og øvelsesplanlegging

Verktøyene for ROS-analyse og øvelsesplanlegging i Dmaze er utviklet sammen med eksperter på beredskap og samfunnssikkerhet. Fokus for løsningen er å lede virksomheter gjennom prosessene på en brukervennlig og effektiv måte.

Verktøyene er basert på veilederen fra DSB og forskrifter, men er også tilpasset andre standarder for virksomheter som trenger det.

 

Felles brukeradminstrasjon med Rayvn
Enkel lisensstruktur - betal per bruker
Enkelt å komme i gang
Snakker med Rayvn
Brukervennlig
Utviklet med fageksperter
Enkel integrasjon

Andre verktøy i Dmaze inkludert i prisen

Uten ekstra kostnad per bruker kan virksomheten ta i bruk en rekke andre nyttige verktøy i Dmaze

Avvik og forbedringer

Aksjonsoppfølging og møtereferater

Hendelsesrapportering

Gransking

Sikringsrisikoanalyse

Kontinuitetsanalyser (BIA)

Strategi og handlingsplaner

Prosjektrisiko

Rådgivning

Proactima tilbyr markedsledende kompetanse innen risikostyring, risiko og sårbarhetsanalyser (ROS), beredskap og krisehåndtering. 

Tjenester ekspertene i Proactima kan levere innen opplæring, rådgivning og konsulentbistand:

Risikoanalyser (helhetlig ROS)

Risikoanalysene leveres iht. nasjonale og internasjonale standarder og offentlige veiledere   

Beredskapsanalyser

Beredskapsanalysene leveres iht. kommende nasjonale standard og offentlige veiledere 

Kontinuitetsanalyser

Kontinuitetsanalyser leveres iht. nasjonale og internasjonale standarder og offentlige veiledere

Krise- og beredskapsledelse

Opplæring og trening leveres iht. anerkjent beste praksis og faglitteratur

Øvelsesgjennomføring

Øvelsesplanlegging, gjennomføring og evaluering levers iht. beste praksis og offentlige veiledere

Evaluering og granskning

Evaluering og granskning leveres iht. beste praksis, nasjonale standarder og offentlige veiledere 

 

Tjenestene leveres i avtalen til særlig gunstige betingelser, ta kontakt under for tilpassing og tilbud! 

bottom of page